[:en]Kalle’s Baskets revives the heritage of the legendary A. M. Luther factory[:et]Kallekorvid taaselustab legendaarse Lutheri vabriku pärandit[:]

[:en]

In the spring of the current year, Kallekorvid created plywood barrel that was inspired by the product of the famous Luther factory.
Luther’s factory started to manufacture wooden chairs and chests in Estonia in 1883. The factory came successful as it began to build chairs and later other furniture . The plywood seats for chairs were the first mass production articles.
The Luther factory’s biggest contribution to plywood production technology was the invention of waterproof glue, which provided much wider possibilities for plywood. Although the barrels of plywood were not the main article of the Luther factory, it still remains in many people’s memory. The production of the factory was appreciated to the extent that even the collection of certain products was happening among people. The history of the factory has been thoroughly studied and introduced by Jüri Kermik.
Kallekorvid round plywood barrel is versatile and can be used in many ways. It can be used at home as a storage box, a small table, a nightstand etc. Its uniqueness lies in the fact that it is made manually from the beginning to the end. The biggest challenge was to manually bend the plywood so that the shape remains round. Fortunately, this challenge has been overcome and now everyone can order this unique product.
Check out the product in the e-shop

vineerist tünnvineertünnvineertünn, vineerist kandik[:et]

Käesoleva aasta kevadkuudel leidis ilmavalgust toode, mis on inspireeritud kuulsa Lutheri vabriku vineertünnist.
Lutheri vabrik alustas Eestis puidust toolide ning kirstude tootmist 1883. aastal. Vabrik sai hoo sisse kui hakati vineerist toole ja hiljem ka muud mööblit valmistama. Kolmekihilisest vineerist toolipõhjad olid esimesed masstootmise artiklid.
Lutheri vabriku suurim panus vineeri tootmise tehnoloogiasse oli veekindla liimi leiutamine, mis andis vineeri kasutamisele palju laiemad võimalused. Kuigi vineerist tünnid ei olnud Lutheri vabriku peamine artikkel, on ta siiski paljude inimeste mällu sööbinud. Vabriku toodangut hinnati niivõrd, et tegeleti lausa ka teatud toodete kollektsioneerimisega. Vabriku ajalugu on põhjalikult uurinud ja kajastanud Jüri Kermik.
Kallekorvide vineerist tünn on mitmekülgne ning ei sea kasutusele erilisi piiranguid. Teda võib kodus kasutada panipaigana, väikese lauakesena, öökapina, tumbana jne. Tema unikaalsus seisneb selles, et ta on otsast lõpuni käsitsi valmistatud. Kõige suuremaks väljakutseks oli vineeri käsitsi painutamine selliselt, et kuju jääks ümmargune. Õnneks suudeti see proovikivi ületada ja nüüd on kõigil inimestel võimalik seda unikaalset toodet tellida.
Tutvu tootega e-poes

vineerist tünnvineertünnvineertünn, vineerist kandik[:]

2 thoughts on “[:en]Kalle’s Baskets revives the heritage of the legendary A. M. Luther factory[:et]Kallekorvid taaselustab legendaarse Lutheri vabriku pärandit[:]

  1. nice. how to make that?

    1. Its all handwork 🙂

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.