Privaatsustingimused

[:en]

Direct marketing and processing of personal data
The online store only uses the personal data entered by the purchaser (including name, phone number, address, e-mail and bank details) for processing the order and sending goods to the purchaser. The online store forwards personal data to the transport service provider in order to deliver the goods.
The online store sends newsletters and offers to the purchaser’s e-mail address only if the purchaser has expressed their wish to receive them by entering their e-mail address on the website and indicating their desire to receive direct mail.
The purchaser is able to opt out of offers and newsletters sent to their e-mail address at any time by letting us know via e-mail or by following the instructions in an e-mail containing an offer.

[:et]

ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE
8.1. e-poe tellimuste keskkonnas säilitatavaid andmeid Kliendi ja tema tellimuste kohta käsitletakse konfidentsiaalse informatsioonina. Ettevõtja ei avalda talle teatavaks saanud andmeid kolmandatele osapooltele.
8.2. Andmeside Kliendi ja pankade ning kaardimaksekeskuse vahel on krüpteeritud, mis tagab Kliendi isikuandmete ja pangarekvisiitide turvalisuse. Ettevõtjal puudub ligipääs Kliendi konfidentsiaalsetele panga- ja maksekaardi rekvisiitidele.
8.3. Kliendi poolt Ettevõtjale ostu sooritamisel esitatud isikuandmed on kaitstud ning neid töödeldakse vastavalt isikuandmete kaitse seaduse nõuetele.
Isikuandmeid kogutakse ning neid töödeldakse järgmistel eesmärkidel: ostuanalüüside ja kokkuvõtete tegemiseks, Kliendile pakkumiste tegemiseks, aga ka Kliendi rahulolu küsitluste korraldamiseks.
8.4. Kliendi isikuandmeid töötleb ESTHANDS OÜ, registrikood 12213801, Kergu mnt 6, 87201, P-Jaagupi.
8.5. ESTHANDS OÜ võib volitada isikuandmeid töötlema teisi juriidilisi isikuid (volitatud töötleja) tingimusel, et sellise töötlejaga on sõlmitud leping, mille kohaselt volitatud töötleja on kohustatud hoidma töödeldavad isikuandmed konfidentsiaalsetena ning tagama isikuandmete kaitse vastavalt seaduses sätestatud nõuetele.
8.6. Ajakohase juriidiliste isikute nimekirja teeb ESTHANDS OÜ Kliendile kättesaadavaks Kliendi taotluse alusel, mis on esitatud kirjalikult ESTHANDS OÜ, registrikood 12213801, Kergu mnt.6, 87201, P-Jaagupi. või digiallkirjastatuna aadressile info@kallekorvid.ee

[:]